17:46 12/01/2024
Chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa đầu tiên đã nhận được 2 hạng mục đề cử tại WeChoice Awards 2023

🌟 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 nhận được đề cử cho hạng mục "TVShow của năm"

🌟 Chị Đẹp Mỹ Linh nhận được đề cử cho hạng mục "Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật"

Các bạn khán giả hãy thể hiện tình cảm và sự ủng hộ dành cho chương trình và Chị Đẹp Mỹ Linh bằng cách bình chọn cho 2 hạng mục đề cử trên theo hướng dẫn như sau.

✨ Cách thức bình chọn:

Truy cập cổng bình chọn miễn phí và bấm vào nút "BÌNH CHỌN"

👉 Đối với tài khoản đăng nhập bằng Facebook hoặc Google: 01 lượt bình chọn/ngày

👉 Đối với tài khoản xác thực bằng số điện thoại: 24 lượt bình chọn/ngày (mỗi lượt bình chọn cách nhau 1 tiếng)

✨ Cổng bình chọn:

🌟 Bình chọn cho Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 ở hạng mục "TVShow của năm": https://wechoice.vn/.../10/chi-dep-dap-gio-re-song-111.htm

🌟 Bình chọn cho Chị Đẹp Mỹ Linh ở hạng mục "Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật": https://wechoice.vn/chi-tiet-de-cu/7/diva-my-linh-136.htm

✨ Thời gian bình chọn: từ nay đến 23h59 ngày 24/01/2024