Hoạt động kinh doanh

Yeah1 Ventures là đơn vị có hoạt động kinh doanh của khá độc đáo. Đơn vị này tìm kiếm, ấp ủ và đầu tư vào các ý tưởng của công ty hoặc liên doanh và hợp tác với các đơn vị hiện có.

SGO48 là dự án liên doanh với AKS Nhật Bản nhằm mang đến sự kỳ diệu của AKB48 - cảm hứng âm nhạc lớn nhất của Nhật Bản đến Việt Nam. YEG tự hào là một phần của tham vọng này cùng với sự thành công của nhiều nhóm nhạc khác trong khu vực như JKT48, TPE48, BKK48,… Ngoài yếu tố âm nhạc, YEG tin rằng dự án liên doanh này sẽ nâng tài năng của Việt Nam lên tầm thế giới và xây dựng một tiêu chuẩn mới cho tài năng Việt Nam.