Hoạt động kinh doanh

Trọng tâm phát triển

Phát triển khả năng sản xuất nội dung

Tăng số lượng kênh truyền hình sở hữu có chọn lọc

Tối ưu hóa kho quảng cáo để thúc đẩy lợi nhuận

60+ KÊNH YOUTUBE

Kênh

4.0 tỷ+

Lượt xem trung bình
Mỗi tháng

25%

lượt xem YouTube
từ Việt Nam

170 tr+

Người theo dõi

150+

Quốc gia