Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - Người phụ trách quản trị công ty
event 26-03-2021 13:46
Công bố Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 26 - đổi tên phường từ phường 07 thành phường Võ Thị Sáu
event 24-03-2021 15:55
CBTT Quyết định CT- HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Hồ Nam Đông theo đơn từ nhiệm
event 05-02-2021 16:20
Công bố Thông tin NQ HĐQT về việc phê duyệt cho công ty thành viên (GIGA1) hợp tác thành lập các liên doanh với đối tác ở mỗi ngành hàng trọng yếu và BCTC kết thúc năm 2020
event 29-01-2021 09:32
Công văn phản hồi của Uỷ Ban Chứng Khoán về việc chấp thuận gia hạn thời gian nộp Báo cáo Tài chính Qúy 4/2020
event 18-01-2021 14:55
Công bố Thông tin Nghị Quyết HĐQT và Quyết định CT HĐQT về việc tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tập đoàn tại các công ty liên quan
event 31-12-2020 15:25
Công bố Thông tin Nghị Quyết HĐQT và Quyết đinh CT HĐQT Về bổ sung hình thức huy động vốn và thay đổi hạn mức tín dụng
event 16-12-2020 17:51
Công Bố Thông tin về kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi của công ty con và phát hành báo cáo tài chính giữa niên độ kỳ 9 tháng của Yeah1
event 20-10-2020 18:33
Công bố thông tin Quyết định Chủ tịch HĐQT về việc đổi tên, tăng vốn và thành lập công ty con
event 16-10-2020 11:57
Công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
event 15-10-2020 12:26
Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Công ty
event 15-10-2020 12:25
Công bố Thông tin phát hành trái phiếu chuyển đổi
event 13-10-2020 11:24