Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
event 26-05-2022 15:34
Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị
event 13-05-2022 15:33
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - bà Lê Phương Thảo
event 05-05-2022 17:43
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - ông Trần Thanh Tân
event 05-05-2022 17:26
Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng
event 05-05-2022 10:11
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc
event 04-05-2022 15:30
Giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ - BCTC Quý 1 2022
event 28-04-2022 16:22
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - DFJV
event 20-04-2022 15:29
Thông báo và Quyết định của HOSE về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát
event 14-04-2022 11:47
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - DFJ
event 04-04-2022 09:53
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - DFJ
event 24-03-2022 10:13
Thông báo của VSD về hủy ngày đăng ký cuối cùng
event 24-03-2022 09:41