Quan hệ cổ đông

Thông Báo
CBTT về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con trực tiếp
event 04-10-2022 16:01
Bản cung cấp thông tin của Ông Yam Kong Fatt - PTGD Chiến lược
event 29-09-2022 11:54
CBTT về việc miễn nhiệm PTGĐ chiến lược và đầu tư, bổ nhiệm PTGĐ chiến lược và tăng vốn góp tại công ty con trực tiếp
event 28-09-2022 15:27
CBTT về việc chuyển nhượng cổ phần và thành lập công ty con gián tiếp
event 02-08-2022 16:48
Công bố BCTC Quý 2 - 2022 và Báo cáo quản trị 6 tháng 2022
event 28-07-2022 18:14
CBTT về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con gián tiếp
event 20-07-2022 14:20
CBTT thay đổi giấy ĐKDN lần thứ 28
event 12-07-2022 10:33
Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
event 05-07-2022 14:06
CBTT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022, triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
event 05-07-2022 11:24
CBTT về việc đầu tư mua cổ phần và chuyển nhượng cổ phần tại công ty con gián tiếp, công ty liên kết
event 01-07-2022 11:20
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - ông Nguyễn Văn Nam
event 20-06-2022 11:32
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - bà Lê Thị Bích Hằng
event 20-06-2022 11:29