News releases

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 - Hội Đồng Quản Trị trả lời chất vấn của Cổ đông

12:10 08/05/2019
"Trong trường hợp Thỏa thuận lưu trữ nội dung bị chấm dứt, có một điều rất rõ ràng rằng việc mất đi YouTube MCN mảng Quản lý kênh của bên thứ 3 không thể cản trở chúng tôi xây dựng các mảng kinh doanh khác trên YouTube. Khi sự cố xảy ra, Ban Giám Đốc đã điều chỉnh tập trung nguồn lực xây dựng các kênh do Yeah1 sở hữu và tự vận hành. Tính đến thời điểm hiện tại, Yeah1 đã xây dựng kênh Nickoledeon (Nickelodeon Việt Nam, Nickelodeon Thái Lan) và những kênh phim hợp tác với TVB." - Ông Niraan De Silva, Phó Tổng Giám Đốc Chiến Lược, Tập Đoàn Yeah1 chia sẻ với cổ đông

D:\Cù Ngọc Mai\14. ĐHCĐ\ĐHĐCĐ\Niraan De Silva_Phó Tổng Giám Đốc Chiến Lược_02.jpg

Ông Niraan De Silva, Phó Tổng Giám Đốc Chiến Lược Tập Đoàn Yeah1 trả lời chất vấn của cổ đông

  1. Kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận tiếp theo sẽ như thế nào trong trường hợp Yeah1 được tiếp tục gia hạn Thỏa thuận lưu trữ nội dung (gọi tắt là CHSA) với YouTube? Và nếu Yeah1 bị rút giấy phép CHSA thì HĐQT đã nghĩ đến việc phát triển mảng kinh doanh khác để thay thế hay chưa? Nếu có thì mảng đó là gì, tiềm năng như thế nào? Khi không còn kinh doanh YouTube MCN mảng Quản lý kênh của bên thứ 3 thì Yeah1 sẽ phát triển ra thế giới bằng cách nào?

“Trong trường hợp Thỏa thuận lưu trữ nội dung bị chấm dứt, có một điều rất rõ ràng rằng việc mất đi YouTube MCN mảng Quản lý kênh của bên thứ 3 không thể cản trở chúng tôi xây dựng các mảng kinh doanh khác trên YouTube. Khi sự cố xảy ra, Ban Giám Đốc đã điều chỉnh tập trung nguồn lực xây dựng các kênh do Yeah1 sở hữu và tự vận hành. Tính đến thời điểm hiện tại, Yeah1 đã xây dựng kênh Nickoledeon (Nickelodeon Việt Nam, Nickelodeon Thái Lan) và những kênh phim hợp tác với TVB.

Trong trường hợp được cấp lại giấy phép CHSA tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển việc kinh doanh YouTube MCN mảng Quản lý kênh của bên thứ 3. Yeah1 vẫn sẽ tiếp tục làm công tác tuyển chọn cho những kênh của đối tác vì chúng tôi đang có đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, các mối quan hệ vững chắc với rất nhiều kênh và nhà sáng tạo nội dung toàn cầu. Những nguồn lực này sẽ giúp các đối tác kênh phát triển.” Ông Niraan De Silva, Phó Tổng Giám Đốc Chiến Lược, Tập Đoàn Yeah1 chia sẻ với cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019.

  1. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố vận hành YouTube vừa rồi là gì? Việc này đã ảnh hưởng như thế nào đến tình hình kinh doanh của Công ty? Qua sự cố lần này ban lãnh đạo có những biện pháp kiểm soát gì để các nguy cơ tương tự không xảy ra trong tương lai?

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ Tịch Tập Đoàn Yeah1 chia sẻ: “Về sự cố vận hành YouTube, Quản lý kênh của bên thứ 3 là một mảng kinh doanh thuộc một công ty con của Yeah1. Như đã công bố trước đó, YouTube cho rằng SpringMe Pte. Ltd. (công ty có trụ sở tại Thái Lan, Tập đoàn Yeah1 sở hữu gián tiếp 16,93%) đã có hoạt động quản lý tuyển chọn kênh chưa phù hợp với chính sách của YouTube. Điều này dẫn tới việc YouTube áp dụng chính sách tương tự với tất cả các công ty khác liên quan tới YouTube Adsense trực thuộc Tập đoàn.

D:\Cù Ngọc Mai\14. ĐHCĐ\ĐHĐCĐ\Chủ Tịch Tập Đoàn Yeah1 Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019.jpg

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ Tịch Tập Đoàn Yeah1

Mặc dù mảng này đạt được nhiều thành công nhất định, nhưng bên cạnh đó, trong một ngày, lượng nội dung mà hệ thống YouTube của Yeah1 đăng tải lên khoảng 400 giờ nội dung mới. Khi phát triển nhanh quá thì hệ thống vận hành và quản lý sẽ phát xuất hiện nhiều vấn đề rủi ro tiềm ẩn và đối mặt với những vấn đề mà mình chưa lường trước được. Do đó, phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông để bổ sung ngân sách cho HĐQT để có những bộ phận quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát rủi ro (ngân sách tăng từ 1,5% lên 3% là vì lý do như vậy) để đáp ứng nhu cầu kiểm soát.

Mảng YouTube của Yeah1 phát triển nhanh và mạnh dựa vào công cụ MCN (mảng gặp vấn đề sự cố vận hành với YouTube vừa rồi). Thực chất, công cụ này cho phép thêm các đối tác bên ngoài tham gia hệ thống của Yeah1, khác những công ty trên thị trường là tự sản xuất nội dung. Yeah1 có thêm công cụ để thêm đối tác vào nên đã tạo động lực để mảng YouTube phát triển nhanh, nên rủi ro cũng tiềm ẩn. Khi gặp sự cố, tôi nghĩ đó là một bài học tốt nếu muốn mảng này tiếp tục đi xa, phải nhìn thấy tất cả những yếu tố rủi ro của ngành này. Khi có những bài học đó, thì chắc chắn Yeah1 sẽ phát triển bền vững và xa hơn. Để phát triển ra thế giới, không phải chỉ là MCN, mà còn là những kênh mà mình có và tạo ra những nội dung để phát triển được ở thị trường thế giới. Ví dụ, Yeah1 vẫn có thể dựa trên những kinh nghiệm, những con người, dựa trên những nền tảng mà Yeah1 có để phát triển. Hiện tại, Yeah1 vẫn rất tích cực đàm phán với YouTube để đạt được những kết quả tốt nhất cho Công ty. Như vậy cũng phải tập trung phát triển những mảng khác để đảm bảo tốc độ phát triển của Yeah1, khai thác hết những giá trị của hệ sinh thái mà Yeah1 có để đạt được tốc độ phát triển trong thời gian sắp tới.”

  1. Việc mua cổ phiếu quỹ, nếu được duyệt, thì khi nào sẽ thi hành và theo nguyên tắc như thế nào?

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Yeah1 chia sẻ:

“Yeah1 có công bố về việc mua cổ phiếu quỹ. Khi gửi văn bản cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (“UBCK”), thì UBCK nhận thấy Yeah1 thiếu một nội dung là nguồn mua. Sau đó, Yeah1 sử dụng văn bản từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa rồi thì vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của UBCK (cần ghi rõ “sử dụng nguồn để mua cổ phiếu quỹ”). Vì thiếu chữ “cổ phiếu quỹ” nên UBCK không thông qua. Do đó tại đại hội lần này, đã ghi rõ nội dung “mua cổ phiếu quỹ” nên chắc chắn UBCK sẽ thông qua. Thời gian mua cổ phiếu quỹ phải tuân theo quy định của Nhà nước. Hôm nay sau khi thông qua biên bản, Yeah1 sẽ nộp UBCK. Khi UBCK có quyết định cho phép mua cổ phiếu quỹ, thì sẽ tiến hành mua cổ phiếu quỹ.”

  1. Năm nay Yeah1 có chia cổ tức không? Nếu có thì kế hoạch chia như thế nào?

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Yeah1: “Hiện tại Yeah1 phải đưa ra một quyết định là mua cổ phiếu quỹ. Trong thời gian qua, đã có nhiều ý kiến của cổ đông đề nghị mua lại cổ phiếu quỹ trong trường hợp cổ phiếu của Yeah1 đang đi xuống. Nên phải cân đối nguồn lực là sử dụng lợi nhuận và một phần thặng dư của đợt phát hành vừa rồi. Việc chia cổ tức sẽ thuộc khoảng này. Nếu sau này có những đối tác hay nhà đầu tư chiến lược thì cổ phiếu quỹ cũng là một phần để bán lại cho các nhà đầu tư chiến lược, nếu giá tốt hơn thì công ty cũng được thặng dư từ cổ phiếu quỹ này và các cổ đông cũng được lợi trong dài hạn.”

  1. Năm 2018 vì sao số tiền trích cho HĐQT lại tăng hơn mức đã duyệt? Nguyên nhân mức thù lao đề xuất cho HĐQT năm 2019 tăng từ 1,5% lên 3% so với năm 2018?

Ông Đào Phúc Trí, Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Yeah1 trả lời: Có 2 lý do. Lý do thứ nhất là do khi IPO, khối lượng công việc nhiều hơn so với lúc trước. Lúc trước chỉ có 4 thành viên HĐQT, hiện tại là 8 người để đáp ứng nhu cầu công việc. Lý do thứ 2: trước đây khi đề xuất là dựa trên thực tế của năm 2017.

D:\Cù Ngọc Mai\14. ĐHCĐ\ĐHĐCĐ\Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Yeah1 Ông Đào Phúc Trí trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019.jpg

Ông Đào Phúc Trí, Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Yeah1

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Yeah1 chia sẻ thêm: Các ban mới của HĐQT được thành lập, ví dụ Ban kiểm soát nội bộ, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính. Trong thời điểm này, HĐQT sẽ là bộ máy độc lập để giám sát và hỗ trợ cho bộ máy ban điều hành. Vì công ty ngày càng phát triển, rủi ro càng nhiều, quy mô kinh doanh càng lớn thì HĐQT cũng phải mở rộng để giám sát các hoạt động hiệu quả hơn làm chi phí tăng thêm. Chi phí cho HĐQT là chi phí dành cho cả bộ máy.

  1. Liên quan tới kết quả Quý I, trong Báo cáo có một nội dung đáng quan tâm là việc rút lại giấy phép CHSA của YouTube có ảnh hưởng tiêu cực tới các kênh khác chứ không chỉ riêng kênh YouTube. Tức là một trong những nguyên nhân khiến cho kênh truyền thống bị lỗ trong Quý I là do tác động từ việc YouTube muốn rút lại giấy phép CHSA của Yeah1. Ban giám đốc kỳ vọng điều này sẽ tác động trong ngắn hạn hay dài hạn? Trong Quý II, kênh truyền thống có ghi nhận lỗ hay không?

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Yeah1 trả lời: “Thẳng thắng thừa nhận rằng, việc chấm dứt Thỏa thuận lưu trữ nội dung một phần nào đó có ảnh hưởng tới các mảng khác của Yeah1. YouTube MCN mảng Quản lý kênh của bên thứ 3 chỉ là một mảng kinh doanh thuộc hệ thống của Yeah1. Và Yeah1 có thể và đang tạo ra nhiều mảng như thế. Vấn đề đưa ra là tại sao phải phụ thuộc MCN và khi bị phụ thuộc thì phải có giải pháp gì? Để giải quyết bài toán này, là câu chuyện của ít nhất 6 tháng. Kế hoạch tăng trưởng của năm nay sẽ chậm lại để chắc chắn và các năm sau có động lực để phát triển tốt hơn. Chỉ tiêu trước mắt là như thế, nếu khắc phục nhanh hơn, thì chỉ tiêu của năm nay cũng sẽ có điều chỉnh theo hướng tăng lên.”

  1. Liên quan tới ScaleLab, nếu Yeah1 đã bàn giao lại cho Công ty bên Mỹ thì đã nhận được khoản tiền từ bên đó chưa? Vì trong kế hoạch phân phối nguồn vốn, nếu thực tế 2018 chỉ bỏ ra khoảng 300 tỉ, tức là còn hơn 800 tỉ từ đợt phát hành riêng lẻ cho hoạt động năm 2019. Nhưng trong tờ trình chỉ thể hiện 500 tỉ, là do Ban giám đốc lo ngại khoản tiền 288 tỉ chưa thể nhận được trong năm nay hay như thế nào?

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Yeah1 trả lời: “Về Scalelab, hiện tại đã chi trả 12 triệu Đô trong tổng số 20 triệu Đô. HĐQT phải đưa ra kế hoạch này vì theo cách của YouTube, kể cả các công ty vừa được mua, chưa tiếp quản, chưa ký hợp đồng, thì cũng có biện pháp xử lý. Do đó ScaleLab cũng bị chấm dứt MCN, nên HĐQT phải đảm bảo an toàn vốn và buộc phải bán lại. Hiện tại ScaleLab đã nhận lại giấy phép MCN, có nghĩa là đã bảo toàn được công ty này. Bước thứ 2 là đàm phán để thu hồi vốn, và đó là giải pháp của HĐQT và đang được đàm phán, ký kết với các cổ đông sáng lập của Công ty mua ScaleLab để bảo toàn vốn.”

  1. Theo báo cáo kết quả kinh doanh Quý I, có khoản 300.000 Đô la mua nội dung từ Nickelodeon và Ladbible. Khoản thanh toán này là 300.000 Đô mỗi quý hay như thế nào? Công ty nhìn nhận thế nào về tiềm năng thương mại hóa khi mình mua các nội dung này? Các mảng kinh doanh ngoài YouTube có các hoạt động đến từ Webface mang lại lợi nhuận rất cao. Khác biệt giữa Webface và Netlink là như thế nào mà có thể mang lại lợi nhuận cao như vậy? Tiềm năng của mảng này?

Ông Đào Phúc Trí, Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Yeah1 trả lời:

Thời gian sử dụng nội dung của Nickelodeon là 3 năm. Chi phí bỏ ra là “minimum guarantee”, chi phí đảm bảo tối thiểu trả trước để sử dụng nội dung. Nếu trong quá trình khai thác nội dung này số tiền thu về nhiều hơn con số trên thì sẽ có chia sẻ doanh thu với đối tác. Tiềm năng được nhận thấy rất tốt. Điển hình như nội dung được đưa lên trong vòng chưa được 1 tháng nhưng đã đạt 6 triệu lượt xem/ ngày và đem lại doanh thu 25,000 đô trong tháng đầu tiên. Chúng tôi dự tính doanh thu sẽ tăng 30% trong tháng tiếp theo. Đây là ví dụ cụ thể cho thấy những kênh do Yeah1 tự vận hành và sở hữu có tiềm năng rất lớn với biên lợi nhuận cao hơn so với mô hình MCN.

Ông Đào Phúc Trí, Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Yeah1 trả lời thêm:  

Về Webface, là việc khai thác doanh thu trên Facebook. Hình thức đang khai thác nhiều nhất là Instant Articles. Facebook sẽ bán quảng cáo, Yeah1 sẽ gắn với các website và đưa các quảng cáo đó vào website. Hình thức cũng tương tự Netlink nhưng kho quảng cáo khai thác của Facebook, còn Netlink khai thác của Google. Hiện tại doanh thu và tỉ suất lợi nhuận rất tốt.

  1. Hiện tại Yeah1 đã đàm phán thêm được nền tảng nào khác ngoài những nền tảng cũ? Công ty đã có kế hoạch nào trước các đối thủ cạnh tranh hay không?

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ Tịch Tập Đoàn Yeah1 trả lời:

Đa nền tảng là hoạt động Yeah1 đang xây dựng trên các nền tảng quốc tế. Bản thân Yeah1 cũng có những hoạt động xây dựng nền tảng riêng của mình, ví dụ các nền tảng chuyên về nội dung số sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới. Yeah1 vừa đầu tư vào một công ty xây dựng hệ thống trên app, cũng có thể gọi là một mạng xã hội trên app hoặc đa nền tảng trên app. Khi Yeah1 đầu tư vào, Yeah1 có tất cả các công cụ hỗ trợ như Website, Facebook, YouTube để vào các app. Việc này minh chứng cho giá trị của Yeah1, khác biệt với những start-up bên ngoài, nếu họ tự phát triển độc lập thì không thể phát triển nhanh và xa được, nhưng nếu được sự hỗ trợ của các nền tảng mà Yeah1 đang có, thì những mô hình kinh doanh đó sẽ trở thành các doanh nghiệp rất tốt trong thời gian tới.

Về đối thủ cạnh tranh, Yeah1 nhận thấy cũng sẽ có những đơn vị làm cùng ngành. Tuy nhiên, thị trường của Yeah1 và các doanh nghiệp chung ngành là thị trường còn tiềm năng rất lớn có thể chia sẻ, cùng cộng sinh. Sân chơi trong lĩnh vực này đủ cho tất cả mọi người.