Tin tức

Yeah1 công bố thông tin về sự cố vận hành YouTube

10:00 04/03/2019
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 3 năm 2019, Tập đoàn Yeah1 nhận được thông tin từ YouTube về việc chấm dứt Thỏa thuận lưu trữ nội dung ( gọi tắt là CHSA) sau ngày 31 tháng 3 năm 2019 đối với các công ty con/công ty đầu tư tài chính có hoạt động kinh doanh liên quan tới mảng YouTube Adsense của Tập đoàn bao gồm SpringMe Pte. Ltd., Yeah1 Network Pte Ltd và ScaleLab LLC.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 3 năm 2019, Tập đoàn Yeah1 nhận được thông tin từ YouTube về việc chấm dứt Thỏa thuận lưu trữ nội dung ( gọi tắt là CHSA) sau ngày 31 tháng 3 năm 2019 đối với các công ty con/công ty đầu tư tài chính có hoạt động kinh doanh liên quan tới mảng YouTube Adsense của Tập đoàn bao gồm SpringMe Pte. Ltd., Yeah1 Network Pte Ltd và ScaleLab LLC.

YouTube cho rằng SpringMe Pte. Ltd. (công ty có trụ sở tại Thái Lan, Tập đoàn Yeah1 sở hữu gián tiếp 16,93%) đã có hoạt động quản lý tuyển chọn kênh chưa phù hợp với chính sách của YouTube. Điều này dẫn tới việc YouTube áp dụng chính sách tương tự với tất cả các công ty khác liên quan tới YouTube Adsense trực thuộc Tập đoàn.

Tập đoàn Yeah1 đã có những hành động ngay lập tức để làm rõ thêm với YouTube về bản chất hoạt động, uy tín của tập đoàn cũng như từng đơn vị độc lập trực thuộc Tập đoàn Yeah1. Đồng thời, ban lãnh đạo Tập đoàn cũng chủ động thúc đẩy các mảng kinh doanh khác để đảm bảo chiến lược phát triển chung của Tập đoàn.

Trong những năm vừa qua, Tập đoàn Yeah1 luôn chú trọng phát triển hệ sinh thái truyền thông kỹ thuật số toàn cầu trên nhiều nền tảng để đa dạng hóa nguồn thu và lợi nhuận. Cụ thể, trong năm 2018, mảng kinh doanh YouTube AdSense chỉ đóng góp khoảng 1 triệu đô la Mỹ cho Tập đoàn Yeah1, tương ứng khoảng 13% lợi nhuận sau thuế (**) của cả tập đoàn. Các hoạt động kinh doanh khác của Tập đoàn Yeah1 vẫn phát triển theo kế hoạch.

Tập đoàn Yeah1 luôn có chiến lược và định hướng tuân thủ với luật pháp và chính sách của các đối tác. Vì vậy, Ban quản lý cấp cao của Tập đoàn Yeah1 đang tích cực làm việc trực tiếp với các quản lý cấp cao của YouTube để hiểu rõ sự việc nêu trên và để đạt được kết quả tích cực về việc tiếp tục các thỏa thuận với YouTube sau ngày 31/03/2019.

Chúng tôi sẽ cập nhật ở các thông báo tiếp theo ngay khi có các thông tin mới nhất về kết quả làm việc với ban lãnh đạo cấp cao của YouTube cũng như giải pháp mà ban lãnh đạo đưa ra.

*CHSA là giấy phép để các công ty nêu trên được phép tuyển chọn và quản lý doanh thu quảng cáo trên YouTube AdSense từ các kênh YouTube của bên thứ ba.

*Theo Báo cáo Tài Chính chưa kiểm toán năm 2018.

***


Về CTCP Tập Đoàn Yeah1:
Thành lập vào năm 2006, Tập đoàn Yeah1 hiện là Tập đoàn truyền thông kĩ thuật số hàng đầu châu Á. Công ty đang mở rộng mạnh mẽ trên toàn khu vực và xa hơn nữa để đạt được những mục tiêu về truyền thông kỹ thuật số. Với việc sở hữu cộng đồng trẻ và đông đảo, Tập đoàn Yeah1 hiện đang hoạt động thành công trên nhiều lĩnh vực như phim ảnh, truyền hình và xuất bản nội dung trên nền tảng kỹ thuật số.