News releases

Lợi nhuận từ MCN chỉ đóng góp 13% LNST của Yeah1

14:50 05/03/2019
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2019, Tập đoàn Yeah1 giải trình thông tin chi tiết tới nhà đầu tư và các cơ quan báo chí về thông tin có liên quan tới lợi nhuận sau thuế của mảng kinh doanh YouTube MCN như sau: YouTube MCN chỉ là MỘT PHẦN trong hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của Tập đoàn Yeah1. Trong năm 2018, YouTube MCN đến từ việc quản lý các kênh YouTube của bên thứ ba (đối tác) chỉ đóng góp 12,9% Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Tập đoàn Yeah1.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2019, Tập đoàn Yeah1 giải trình thông tin chi tiết tới nhà đầu tư và các cơ quan báo chí về thông tin có liên quan tới lợi nhuận sau thuế của mảng kinh doanh YouTube MCN như sau:

YouTube MCN chỉ là MỘT PHẦN trong hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của Tập đoàn Yeah1. Trong năm 2018, YouTube MCN đến từ việc quản lý các kênh YouTube của bên thứ ba (đối tác) chỉ đóng góp 12,9% Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Tập đoàn Yeah1.

Hình: Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận theo mảng của Tập đoàn Yeah1 năm 2018

Nguồn: BCTC, CTCP Tập đoàn Yeah1

Chú thích: Tỷ trọng doanh thu (DT) từng mảng nhỏ được tính bằng DT của mảng đó chia cho tổng DT của Tập đoàn Yeah1

                         Tỷ trọng Lợi nhuận sau thuế (LNST) của từng mảng nhỏ được tính bằng LNST của mảng đó chia cho tổng LNST của Tập đoàn Yeah1

Hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của Tập đoàn Yeah1 bao gồm hai mảng chính: Mảng kinh doanh trên YouTube và Xuất Bản Nội Dung Số (Yeah1 Publishing) với tổng đóng góp 55,6% doanh thu và 84,1% LNST của cả Tập đoàn.

Để giải thích rõ nhất, Phân khúc YouTube chi tiết bao gồm (1) Bán hàng trực tiếp (Direct Sales) với phần lớn doanh thu đến từ đánh giá được tài trợ (trực tiếp quảng cáo sản phẩm trong video), hợp tác B2B trong sản xuất nội dung và (2) Mạng đa kênh YouTube (“YouTube MCN”) liên quan đến việc quản lý các kênh YouTube. Trong đó, YouTube MCN lại được phân thành quản lý các kênh tự sở hữu và quản lý các kênh của bên thứ ba (đối tác). Mô hình hoạt động của 2 loại YouTube MCN là khá tương đồng, cùng nhận được 55% doanh thu quảng cáo từ YouTube, tuy nhiên, YouTube MCN phải chia sẻ đến 70-95% phần nhận được với các kênh của bên thứ ba/đối tác trong khi được giữ lại 100% phần nhận được từ YouTube với các kênh tự sở hữu. Chính vì vậy, việc quản lý các kênh tự sở hữu mang về biên lợi nhuận cao hơn nhiều lần (biên LN: 50-70%) so với quản lý các kênh của đối tác (trung bình chỉ khoảng 8%).

Hình: Mô hình phân chia sẻ doanh thu của YouTube MCN

 

Điều quan trọng cần lưu ý là việc YouTube có thể chấm dứt thỏa thuận Lưu trữ nội dung (CHSA) sẽ chỉ ảnh hưởng đến việc quản lý các kênh của bên thứ ba chứ không ảnh hưởng đến hoạt động của các kênh YouTube tự sở hữu.

Năm 2018, tổng doanh thu từ YouTube MCN là 309 tỷ đồng (tương đương 13,3 triệu USD), trong đó 1,35 triệu USD từ các kênh YouTube tự sở hữu và 11,95 triệu USD từ các kênh của bên thứ ba. Biên lợi nhuận từ các kênh tự sở hữu (trên 50%) cao hơn đáng kể so với các kênh của bên thứ ba (khoảng 8%). Do đó, Lợi nhuận ròng sau thuế liên quan đến việc quản lý các kênh YouTube của bên thứ ba là khoảng 1 triệu USD, tương đương 12,9% tổng LNST của Tập đoàn Yeah1.

*Theo Báo cáo Tài Chính chưa kiểm toán năm 2018.

***

Về  CTCP Tập Đoàn Yeah1: Thành lập vào năm 2006, Tập đoàn Yeah1 hiện là Tập đoàn truyền thông kĩ thuật số hàng đầu châu Á. Công ty đang mở rộng mạnh mẽ trên toàn khu vực và xa hơn nữa để đạt được những mục tiêu về truyền thông kỹ thuật số. Với việc sở hữu cộng đồng trẻ và đông đảo, Tập đoàn Yeah1 hiện đang hoạt động thành công trên nhiều lĩnh vực như phim ảnh, truyền hình và xuất bản nội dung trên nền tảng kỹ thuật số.

Tập đoàn Yeah1 là công ty truyền thông đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán với mã cổ phiếu YEG.