Tin tức

THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ MỚI CỦA TẬP ĐOÀN YEAH1

14:52 15/06/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15/6/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc. Căn cứ vào nhu cầu phát triển và chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị Công ty quyết định chuyển trụ sở chính của Tập đoàn Yeah1 nhằm đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả, chất lượng, cũng như nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty. Như vậy từ ngày 15/6/2020, Tập đoàn Yeah1 bắt đầu hoạt động tại địa chỉ: 191 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Việc đăng ký thay đổi đang được hoàn tất thủ tục tại các cơ quan chức năng.