Thành lập năm 2006, Tập đoàn YeaH1 không ngừng nâng vị thế của mình để trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam
và vươn ra thế giới với hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, mở rộng dịch vụ bán lẻ dựa trên sức mạnh công nghệ.
YeaH1 là nơi hội tụ những con người khác biệt giàu sức sáng tạo, dám nghĩ dám làm để tạo ra những xu hướng dẫn đầu. Bất kể là ai đến với YeaH1 đều có cơ hội hợp tác và phát triển như nhau.
Trên tất cả, mỗi thành viên YeaH1 đều mang sứ mệnh xây dựng và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua những nội dung sáng tạo và dịch vụ vượt trội.


Achievements

Unique

Facebook Monetization System

3.5B+

Av. Monthly Multichannel Views

230M+

Multichannel Followers

95+ FACEBOOK FAN PAGES

130M+ registered followers
3.5B+ potential approaching users

7 WEBSITES

55.190.762 views/month
11,979,843 users/month

60+ YOUTUBE CHANNELS

55M+ registered users
20B+ views

22+ TIKTOK CHANNELS

22M+ registered followers
1B+ hashtag views

Our partners

Media Partners

Infrastructure Partners

Brands