Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Công văn chấp thuận của Sở GDCK TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 22-11-2021 11:57
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 18-11-2021 17:17
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/11/2021 - bà Trần Uyên Phương
event 18-11-2021 17:16
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 15-11-2021 17:35
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 05-11-2021 15:42
Thư thông báo - Về việc áp dụng mô hình làm việc mới
event 30-10-2021 08:25
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 12-08-2021 11:46
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 09-08-2021 13:30
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 09-08-2021 10:00
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 06-08-2021 15:44
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 30-07-2021 15:44
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1
event 30-06-2021 16:43