Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần ở Công ty con, công bố báo cáo tài chính Quý I và báo cáo thường niên 2020
event 20-04-2021 17:47
Thông báo của HOSE về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại
event 16-04-2021 14:35
Báo cáo giao dịch cổ phiếu - ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
event 12-04-2021 16:38
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - Phó Tổng Giám đốc Tài chính
event 05-04-2021 18:48
Quyết định và thông báo chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát
event 05-04-2021 15:28
Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục lỗ trong năm 2021
event 01-04-2021 19:38
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 30/03/2021 về thời gian, địa điểm, đối tượng dự họp ĐHĐCĐ và các nội dung khác
event 31-03-2021 15:50
Thông báo Giao dịch Cổ phiếu người nội bộ 2021
event 30-03-2021 18:03
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - Người phụ trách quản trị công ty
event 26-03-2021 13:46
Công bố Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 26 - đổi tên phường từ phường 07 thành phường Võ Thị Sáu
event 24-03-2021 15:55
CBTT Quyết định CT- HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Hồ Nam Đông theo đơn từ nhiệm
event 05-02-2021 16:20
Công bố Thông tin NQ HĐQT về việc phê duyệt cho công ty thành viên (GIGA1) hợp tác thành lập các liên doanh với đối tác ở mỗi ngành hàng trọng yếu và BCTC kết thúc năm 2020
event 29-01-2021 09:32