Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Bản cung cấp thông tin người nội bộ - Kế toán trưởng
event 20-01-2022 14:28
Công bố thông tin miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới
event 17-01-2022 15:20
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
event 06-01-2022 17:50
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Đào Phúc Trí
event 06-01-2022 15:49
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con
event 04-01-2022 15:12
Công bố thông tin - Quyết định chuyển nhượng các công ty con
event 28-12-2021 14:49
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Đào Phúc Trí
event 23-12-2021 10:47
Công văn chấp thuận của Sở GDCK TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 22-11-2021 11:57
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 18-11-2021 17:17
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/11/2021 - bà Trần Uyên Phương
event 18-11-2021 17:16
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
event 15-11-2021 17:35
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 05-11-2021 15:42