Quan hệ cổ đông

Thông Báo
Thư thông báo - Về việc áp dụng mô hình làm việc mới
event 30-10-2021 08:25
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 12-08-2021 11:46
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 09-08-2021 13:30
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 09-08-2021 10:00
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 06-08-2021 15:44
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - bà Trần Uyên Phương
event 30-07-2021 15:44
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1
event 30-06-2021 16:43
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Yeah1 Network Pte. LTD của công ty con
event 24-06-2021 09:56
Quyết định CT HĐQT về thực hiện kế hoạch chuyển nhượng vốn tại Công ty con
event 19-05-2021 15:11
Công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Nghị quyết họp BOD 27.04.2021 và Quyết định xử phạt về thuế
event 28-04-2021 11:08
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần ở Công ty con, công bố báo cáo tài chính Quý I và báo cáo thường niên 2020
event 20-04-2021 17:47
Thông báo của HOSE về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại
event 16-04-2021 14:35