Thông Báo
Công bố Quyết định thành lập Công ty Cổ phần 1Social
event 23-04-2024 17:06
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm 16% cổ phần Netlink
event 19-04-2024 18:00
CBTT Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đào Phúc Trí
event 16-04-2024 16:56
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, hình thức biểu quyết, đối tượng dự họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
event 12-04-2024 16:39
Thông báo thay đổi nhân sự v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Chế Đoàn Viên
event 11-04-2024 14:49
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông STV
event 29-03-2024 12:29
Công bố Nghị quyết bổ sung cho Nghị quyết số 84/2403/NQ/HĐQT/YEG
event 22-03-2024 11:23
Công bố bổ sung Quyết định cho Công ty con vay của Chủ tịch HĐQT
event 19-03-2024 17:58
Công bố việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con (Công ty TNHH STVProduction)
event 18-03-2024 10:08
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch tín dụng của công ty con (1Production)
event 15-03-2024 16:24
Công bố việc thành lập công ty con: Công ty Cổ phần 1Labels
event 14-03-2024 16:20
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần 30
event 19-01-2024 17:30