Thông Báo
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch tín dụng của công ty con (1Production)
event 27-05-2024 11:58
Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (giai đoạn kiểm tra: 2021-2022)
event 21-05-2024 16:36
Công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động
event 16-05-2024 13:41
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng với bên liên quan của người nội bộ
event 13-05-2024 16:52
CBTT NQ HĐQT về việc triển khai các nội dung được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
event 09-05-2024 11:52
Thông báo thay đổi nhân sự vv bổ nhiệm chức danh PTGĐ phụ trách mảng Digital Media ông Phạm Minh Tiến
event 07-05-2024 11:14
TB thay đổi nhân sự vv miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Đào Phúc Trí và bầu bổ sung bà Ngô Thị Vân Hạnh giữ chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
event 06-05-2024 18:01
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
event 06-05-2024 18:00
Công bố Quyết định thành lập Công ty Cổ phần 1Social
event 23-04-2024 17:06
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm 16% cổ phần Netlink
event 19-04-2024 18:00
CBTT Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đào Phúc Trí
event 16-04-2024 16:56
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, hình thức biểu quyết, đối tượng dự họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
event 12-04-2024 16:39